ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม เพลงคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช สุสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2558,14:07  อ่าน 489 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม เพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช สุสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2558,14:06  อ่าน 543 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม เพลงคุณธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวละมัย ผมอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2558,14:06  อ่าน 488 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม เพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวละมัย ผมอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2558,14:05  อ่าน 519 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การสร้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E - book ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชญาภา โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2558,14:03  อ่าน 502 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนระดับเหรียญทอง กิจกรรม การสร้างการ์ตูน2D Animation สพป.อด.1 ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นายฌานินทร์ ไชยมานันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2557,08:13  อ่าน 668 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีเด่น ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2557,08:08  อ่าน 559 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรี สพป.อด.1 ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2557,08:04  อ่าน 755 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การสร้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E - book ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดมหาสารคาม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชญาภา โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,09:57  อ่าน 710 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การสร้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E - book ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชญาภา โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,09:56  อ่าน 622 ครั้ง
รายละเอียด..