ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/06/2011
ปรับปรุง 10/08/2017
สถิติผู้เข้าชม 406177
Page Views 481290
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนาสะอาด นาสะอาด สร้างคอม 042-216035,042-220263
2 โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) นาสะอาด สร้างคอม
3 โรงเรียนบ้านไชยฟอง นาสะอาด สร้างคอม
4 โรงเรียนบ้านยวด บ้านยวด สร้างคอม
5 โรงเรียนบ้านนามั่ง บ้านยวด สร้างคอม 042216112
6 โรงเรียนบ้านชาด บ้านยวด สร้างคอม
7 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล บ้านยวด สร้างคอม
8 โรงเรียนบ้านศรีชุมชื่นบุญชิตวิทยา บ้านหินโงม สร้างคอม
9 โรงเรียนบ้านหินโงม บ้านหินโงม สร้างคอม
10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง บ้านหินโงม สร้างคอม
11 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว บ้านหินโงม สร้างคอม
12 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม บ้านโคก สร้างคอม 042220266
13 โรงเรียนบ้านดอนบาก บ้านโคก สร้างคอม
14 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา บ้านโคก สร้างคอม 042-145-269-70
15 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ บ้านโคก สร้างคอม 042220265
16 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) สร้างคอม สร้างคอม
17 โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา สร้างคอม สร้างคอม
18 โรงเรียนบ้านดงผักเทียม สร้างคอม สร้างคอม
19 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สร้างคอม สร้างคอม
20 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม สร้างคอม สร้างคอม
21 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สร้างคอม สร้างคอม
22 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สร้างคอม สร้างคอม
23 โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม เชียงดา สร้างคอม 042220260
24 โรงเรียนบ้านเชียงดา เชียงดา สร้างคอม
25 โรงเรียนบ้านโคกล่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ
26 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ 042-125295
27 โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล กุดหมากไฟ หนองวัวซอ
28 โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด น้ำพ่น หนองวัวซอ
29 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น น้ำพ่น หนองวัวซอ
30 โรงเรียนบ้านเลา น้ำพ่น หนองวัวซอ
31 โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย น้ำพ่น หนองวัวซอ
32 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ
33 โรงเรียนสิริปุณโณ หนองบัวบาน หนองวัวซอ
34 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย หนองบัวบาน หนองวัวซอ
35 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 หนองบัวบาน หนองวัวซอ
36 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ (042) 297148
37 โรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว หนองวัวซอ หนองวัวซอ
38 โรงเรียนบ้านเสาเล้า หนองวัวซอ หนองวัวซอ
39 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม หนองวัวซอ หนองวัวซอ
40 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว หนองวัวซอ หนองวัวซอ
41 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ หนองอ้อ หนองวัวซอ
42 โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองอ้อ หนองวัวซอ
43 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี หนองอ้อ หนองวัวซอ
44 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ หนองอ้อ หนองวัวซอ
45 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ หมากหญ้า หนองวัวซอ
46 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า หมากหญ้า หนองวัวซอ
47 โรงเรียนบ้านอูบมุง อูบมุง หนองวัวซอ
48 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม อูบมุง หนองวัวซอ
49 โรงเรียนบ้านดงบัง อูบมุง หนองวัวซอ
50 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี อูบมุง หนองวัวซอ
51 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อูบมุง หนองวัวซอ
52 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อูบมุง หนองวัวซอ
53 โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย โนนหวาย หนองวัวซอ 042-250737
54 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม โนนหวาย หนองวัวซอ
55 โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง โนนหวาย หนองวัวซอ
56 โรงเรียนบ้านโนนหวาย โนนหวาย หนองวัวซอ
57 โรงเรียนรัฐประชา 509 โนนหวาย หนองวัวซอ
58 โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ จอมศรี เพ็ญ
59 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ จอมศรี เพ็ญ
60 โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ จอมศรี เพ็ญ
61 โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ จอมศรี เพ็ญ
62 โรงเรียนบ้านจอมศรี จอมศรี เพ็ญ
63 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ จอมศรี เพ็ญ
64 โรงเรียนบ้านดอนกลอย นาบัว เพ็ญ
65 โรงเรียนบ้านท่าหนาดพัฒนา นาบัว เพ็ญ
66 โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา นาบัว เพ็ญ
67 โรงเรียนบ้านนาทราย นาบัว เพ็ญ
68 โรงเรียนบ้านยางซอง นาบัว เพ็ญ
69 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย นาพู่ เพ็ญ 081-7997061
70 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง นาพู่ เพ็ญ
71 โรงเรียนบ้านนาพู่ นาพู่ เพ็ญ
72 โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง นาพู่ เพ็ญ
73 โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ นาพู่ เพ็ญ
74 โรงเรียนบ้านสังซา บ้านธาตุ เพ็ญ
75 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ บ้านธาตุ เพ็ญ
76 โรงเรียนบ้านถิ่น (สุขาวิทยา) บ้านธาตุ เพ็ญ
77 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง บ้านธาตุ เพ็ญ
78 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ บ้านธาตุ เพ็ญ
79 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ บ้านธาตุ เพ็ญ
80 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง บ้านธาตุ เพ็ญ 042250607
81 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว บ้านธาตุ เพ็ญ 0-4222-0204
82 โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ บ้านธาตุ เพ็ญ
83 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ บ้านธาตุ เพ็ญ 0-4222-0206
84 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง บ้านเหล่า เพ็ญ
85 โรงเรียนบ้านหนองผง บ้านเหล่า เพ็ญ
86 โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ บ้านเหล่า เพ็ญ
87 โรงเรียน*บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ บ้านเหล่า เพ็ญ
88 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) บ้านเหล่า เพ็ญ 042-220223
89 โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านเหล่า เพ็ญ
90 โรงเรียนบ้านดงขันทอง บ้านเหล่า เพ็ญ
91 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน บ้านเหล่า เพ็ญ
92 โรงเรียนบ้านหว้าน สร้างแป้น เพ็ญ
93 โรงเรียนบ้านโนนรัง สร้างแป้น เพ็ญ
94 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว สร้างแป้น เพ็ญ
95 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สร้างแป้น เพ็ญ
96 โรงเรียนบ้านดงปอ สุมเส้า เพ็ญ 0-4222-0213
97 โรงเรียนบ้านหนองแสนตอ สุมเส้า เพ็ญ
98 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สุมเส้า เพ็ญ
99 โรงเรียนบ้านแพงศรี สุมเส้า เพ็ญ
100 โรงเรียนบ้านดงยาง สุมเส้า เพ็ญ
101 โรงเรียนบ้านห้วยวังโตน สุมเส้า เพ็ญ
102 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สุมเส้า เพ็ญ 042-220218
103 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สุมเส้า เพ็ญ 042-146601
104 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (เพ็ญ) สุมเส้า เพ็ญ
105 โรงเรียนบ้านดอนข่า เชียงหวาง เพ็ญ
106 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน เชียงหวาง เพ็ญ
107 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ เชียงหวาง เพ็ญ 042216318
108 โรงเรียนบ้านด่าน เชียงหวาง เพ็ญ
109 โรงเรียนบ้านโพนเลา เชียงหวาง เพ็ญ
110 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ เชียงหวาง เพ็ญ 042216582
111 โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน เชียงหวาง เพ็ญ 042-220194
112 โรงเรียนบ้านนาดี เชียงหวาง เพ็ญ
113 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร เชียงหวาง เพ็ญ
114 โรงเรียนบ้านหม้อ เตาไห เพ็ญ
115 โรงเรียนบ้านโนนสวาง เตาไห เพ็ญ
116 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ เตาไห เพ็ญ
117 โรงเรียนบ้านเตาไห เตาไห เพ็ญ 042-270140
118 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ เตาไห เพ็ญ
119 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เพ็ญ เพ็ญ
120 โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง เพ็ญ เพ็ญ
121 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม เพ็ญ เพ็ญ
122 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน เพ็ญ เพ็ญ
123 โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 เพ็ญ เพ็ญ
124 โรงเรียนบ้านใหม่ เพ็ญ เพ็ญ
125 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ เพ็ญ เพ็ญ
126 โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกกลาง เพ็ญ
127 โรงเรียนบ้านนาสีนวล โคกกลาง เพ็ญ
128 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ โคกกลาง เพ็ญ 042220189
129 โรงเรียนอนุบาลศรีสงคราม เมืองอุดรธานี
130 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม กุดสระ เมืองอุดรธานี
131 โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี 042220227
132 โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง กุดสระ เมืองอุดรธานี 042266378
133 โรงเรียนมิตรภาพ 6 กุดสระ เมืองอุดรธานี 0-4220-6360
134 โรงเรียนบ้านยางบึง กุดสระ เมืองอุดรธานี
135 โรงเรียนบ้านดอนหวาย กุดสระ เมืองอุดรธานี
136 โรงเรียนบ้านโนนยาง กุดสระ เมืองอุดรธานี
137 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช นากว้าง เมืองอุดรธานี
138 โรงเรียนบ้านเชียงพัง นากว้าง เมืองอุดรธานี
139 โรงเรียนบ้านนากว้าง นากว้าง เมืองอุดรธานี
140 โรงเรียนบ้านนาทาม นากว้าง เมืองอุดรธานี
141 โรงเรียนบ้านนาคำหลวง นาข่า เมืองอุดรธานี 042220231
142 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง นาข่า เมืองอุดรธานี
143 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นาข่า เมืองอุดรธานี
144 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง นาข่า เมืองอุดรธานี
145 โรงเรียนประชาสามัคคี นาข่า เมืองอุดรธานี
146 โรงเรียนโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นาข่า เมืองอุดรธานี 0807572567
147 โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง นาข่า เมืองอุดรธานี
148 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู นาดี เมืองอุดรธานี
149 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา นาดี เมืองอุดรธานี
150 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ นาดี เมืองอุดรธานี 042-201104
151 โรงเรียนกุดลิงง้อหนองแก นาดี เมืองอุดรธานี
152 โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
153 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
154 โรงเรียนบ้านโนนบุญมี นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
155 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
156 โรงเรียนบ้านนาแอง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
157 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
158 โรงเรียนบ้านขาว บ้านขาว เมืองอุดรธานี
159 โรงเรียนบ้านเม่น บ้านขาว เมืองอุดรธานี
160 โรงเรียนบ้านดู่ บ้านขาว เมืองอุดรธานี
161 โรงเรียนบ้านหัวบึง บ้านขาว เมืองอุดรธานี
162 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน บ้านขาว เมืองอุดรธานี
163 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ บ้านจั่น เมืองอุดรธานี 042-221635
164 โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
165 โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
166 โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
167 โรงเรียนบ้านหนองตูม บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
168 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี (042)292617
169 โรงเรียนบ้านตาด บ้านตาด เมืองอุดรธานี 0-42214156
170 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
171 โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง บ้านตาด เมืองอุดรธานี 042-251494
172 โรงเรียนบ้านกกสะทอน บ้านตาด เมืองอุดรธานี
173 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง บ้านตาด เมืองอุดรธานี
174 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม บ้านตาด เมืองอุดรธานี
175 โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
176 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
177 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
178 โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี 0-4224-6146
179 โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
180 โรงเรียนบ้านนาทราย(เมือง) บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
181 โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี 241428,327856
182 โรงเรียนบ้านเลื่อม บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
183 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
184 โรงเรียนบ้านแมด สามพร้าว เมืองอุดรธานี
185 โรงเรียนบ้านดอนหาด สามพร้าว เมืองอุดรธานี
186 โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน สามพร้าว เมืองอุดรธานี
187 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สามพร้าว เมืองอุดรธานี
188 โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ สามพร้าว เมืองอุดรธานี
189 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สามพร้าว เมืองอุดรธานี
190 โรงเรียนบ้านนาหยาด สามพร้าว เมืองอุดรธานี
191 โรงเรียนบ้านอีเลี่ยน หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี
192 โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี
193 โรงเรียนสหกิจวิทยา หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี
194 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี 042292420
195 โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
196 โรงเรียนบ้านหนองแก หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
197 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
198 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
199 โรงเรียนบ้านหนองใส หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
200 โรงเรียนสวนผึ้งพิทยา หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
201 โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี 042-290400
202 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
203 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี 042-290283
204 โรงเรียนบ้านโก่ย หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
205 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร หนองบัว เมืองอุดรธานี
206 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย หนองบัว เมืองอุดรธานี
207 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) หนองบัว เมืองอุดรธานี
208 โรงเรียนบ้านดงอุดม หนองบัว เมืองอุดรธานี
209 โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
210 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน (เมือง) หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
211 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
212 โรงเรียนบ้านแม่นนท์ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
213 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
214 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง หนองไฮ เมืองอุดรธานี
215 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี
216 โรงเรียนหนองไฮวิทยา หนองไฮ เมืองอุดรธานี
217 โรงเรียนบ้านโคกลาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี
218 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี
219 โรงเรียนบ้านดงมะกรูด หนองไฮ เมืองอุดรธานี
220 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ หนองไฮ เมืองอุดรธานี
221 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
222 โรงเรียนอนุบาลหนองหิน หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
223 โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
224 โรงเรียนอนุบาลปุณบุตร หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
225 โรงเรียนบ้านเดื่อ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
226 โรงเรียนวชิรวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
227 โรงเรียนบ้านหนองตุ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
228 โรงเรียนอุดรผดุงศึกษา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
229 โรงเรียนทรงธรรมวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
230 โรงเรียนคุณากรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
231 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
232 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
233 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
234 โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 248513,222611-2
235 โรงเรียนสตรีอุดมวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
236 โรงเรียนบ้านดอนอุดมโนนยาง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
237 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
238 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
239 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
240 โรงเรียนอุดรศึกษา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
241 โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
242 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
243 โรงเรียนอนุบาลวมานทิพย์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
244 โรงเรียนบ้านหนองบัว หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
245 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
246 โรงเรียนบ้านช้าง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
247 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ หมูม่น เมืองอุดรธานี
248 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา หมูม่น เมืองอุดรธานี
249 โรงเรียนบ้านนาคลอง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
250 โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
251 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
252 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
253 โรงเรียนบ้านหนองโอน เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
254 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม เชียงยืน เมืองอุดรธานี 042 263536
255 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี
256 โรงเรียนบ้านเชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี 042125556
257 โรงเรียนบ้านหนองตอ เชียงยืน เมืองอุดรธานี
258 โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง เชียงยืน เมืองอุดรธานี
259 โรงเรียนบ้านจำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี 042-220229
260 โรงเรียนบ้านหนองหลอด เชียงยืน เมืองอุดรธานี
261 โรงเรียนบ้านป่อง เชียงยืน เมืองอุดรธานี
262 โรงเรียนบ้านนาเยีย เชียงยืน เมืองอุดรธานี
263 โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี
264 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี
265 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
266 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี 042250650
267 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
268 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
269 โรงเรียนชุมชนโนนสูง โนนสูง เมืองอุดรธานี (042) 295220
270 โรงเรียนอนุบาลลักษณ์สุข โนนสูง เมืองอุดรธานี
271 โรงเรียนบ้านข้าวสาร โนนสูง เมืองอุดรธานี
272 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร โนนสูง เมืองอุดรธานี
273 โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว โนนสูง เมืองอุดรธานี