ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษEnglish Camp for Communication and Active Learning
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
English Camp  for communication and Active Learning
ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔และ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ถึงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    
ณ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ  อำเภอเพ็ญ  สพป.อด.๑

โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2564,15:52   อ่าน 194 ครั้ง