ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบทอสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้น ม.3 ปี 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.57 KB 118
Desktop Author 301
Microsoft Excel 2007 บทที่ 6(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 117
Microsoft Excel 2007 บทที่ 5(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.93 MB 157
Microsoft Excel 2007 บทที่ 4(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 216
Microsoft Excel 2007 บทที่ 3-2(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.58 MB 140
Microsoft Excel 2007 บทที่ 3-1(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 638
Microsoft Excel 2007 บทที่ 2(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.21 MB 161
Microsoft Excel 2007 บทที่ 1(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 342
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 112.79 KB 660
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการนำเสนองาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 552.44 KB 1002
มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ 105
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงาน(560712) Unkown Document ขนาดไฟล์ 175.54 KB 1894
แบบฝึกหัด Word Document ขนาดไฟล์ 16.26 KB 1002
ระบบเครือข่าย(ต่อ)560711 Unkown Document ขนาดไฟล์ 82.15 KB 568
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.84 MB 535
ข้อมูล สารสนเทศ และการสร้างแผนภูมิใน MS Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.82 KB 334
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.06 MB 1352
โครงงานคอมพิวเตอร์ 165
คู่มือความรู้เบื้องต้นการใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 284
ความรู้เบื้องต้นเรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ 147
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ( ชั้น ม.1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.75 KB 327
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.76 KB 660
หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 802
ชุมนุมคอมพิวเตอร์วันนี้.....สมัครฟรีอีเมล์(ศึกษาดูวิธีสมัครค่ะ) 1615
แบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติว O-NET) 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.56 KB 1553