ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติว O-NET) 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.56 KB 1527
ชุมนุมคอมพิวเตอร์วันนี้.....สมัครฟรีอีเมล์(ศึกษาดูวิธีสมัครค่ะ) 1400
หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 782
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.76 KB 469
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ( ชั้น ม.1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.75 KB 298
ความรู้เบื้องต้นเรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ 131
คู่มือความรู้เบื้องต้นการใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 260
โครงงานคอมพิวเตอร์ 136
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.06 MB 1332
ข้อมูล สารสนเทศ และการสร้างแผนภูมิใน MS Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.82 KB 315
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.84 MB 505
ระบบเครือข่าย(ต่อ)560711 Unkown Document ขนาดไฟล์ 82.15 KB 548
แบบฝึกหัด Word Document ขนาดไฟล์ 16.26 KB 813
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงาน(560712) Unkown Document ขนาดไฟล์ 175.54 KB 1861
มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ 75
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการนำเสนองาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 552.44 KB 925
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 112.79 KB 640
Microsoft Excel 2007 บทที่ 1(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 212
Microsoft Excel 2007 บทที่ 2(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.21 MB 128
Microsoft Excel 2007 บทที่ 3-1(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 546
Microsoft Excel 2007 บทที่ 3-2(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.58 MB 114
Microsoft Excel 2007 บทที่ 4(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 152
Microsoft Excel 2007 บทที่ 5(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.93 MB 131
Microsoft Excel 2007 บทที่ 6(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 98
Desktop Author 246
แบบทอสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้น ม.3 ปี 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.57 KB 91