ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบทอสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้น ม.3 ปี 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.57 KB 743
Desktop Author 426
Microsoft Excel 2007 บทที่ 6(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 513
Microsoft Excel 2007 บทที่ 5(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.93 MB 617
Microsoft Excel 2007 บทที่ 4(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 672
Microsoft Excel 2007 บทที่ 3-2(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.58 MB 476
Microsoft Excel 2007 บทที่ 3-1(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 601
Microsoft Excel 2007 บทที่ 2(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.21 MB 408
Microsoft Excel 2007 บทที่ 1(ม.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 646
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต Word Document ขนาดไฟล์ 112.79 KB 527
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการนำเสนองาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 552.44 KB 326
มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ 488
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงาน(560712) Unkown Document ขนาดไฟล์ 175.54 KB 445
แบบฝึกหัด Word Document ขนาดไฟล์ 16.26 KB 650
ระบบเครือข่าย(ต่อ)560711 Unkown Document ขนาดไฟล์ 82.15 KB 423
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.84 MB 369
ข้อมูล สารสนเทศ และการสร้างแผนภูมิใน MS Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.82 KB 761
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.06 MB 423
โครงงานคอมพิวเตอร์ 619
คู่มือความรู้เบื้องต้นการใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 413
ความรู้เบื้องต้นเรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ 526
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ( ชั้น ม.1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 48.75 KB 391
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.76 KB 457
หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 455
ชุมนุมคอมพิวเตอร์วันนี้.....สมัครฟรีอีเมล์(ศึกษาดูวิธีสมัครค่ะ) 320
แบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติว O-NET) 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.56 KB 585