ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 59 ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2558
09 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 ทัศนศึกษานักเรียน 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบโอเน็ตนักเรียนขั้น ป.6และ ม.3
28 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือสามัญและเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอนแก้ว
22 ม.ค. 59 ทัศนศึกษานักเรียน 2559 (อบ. 1ถึง ป.6)
16 ม.ค. 59 กิจกรรมวันครูปี59
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กปี59
25 ธ.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58 กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านธาตุ
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
07 ส.ค. 58 ร่มกิจกรรมวันอาเซียนเดย์
ร.ร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล
05 ส.ค. 58 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
29 ก.ค. 58 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
29 ก.ค. 58 กิจกรรมแห่เทียนเทศกาลเข้าพรรษา
28 ก.ค. 58 ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ้านธาตุ
18 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันไหว้ครู
27 มี.ค. 58 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ onet
25 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57 สอบ pre-onet ครั้งที่ 2
18 ธ.ค. 57 ถึง 24 ธ.ค. 57 แข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ
27 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 สอบ pre-onet ครั้งที่ 1
19 ส.ค. 57 ทัศนศึกษาและร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 ส.ค. 57 ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
14 ส.ค. 57 ถึง 15 ส.ค. 57 ร่วมกิจกรรมทักษะวิชาการที่โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันอาเซียนเดย์
07 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
06 ส.ค. 57 ประชุมผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนบ้านธาตุ
01 ส.ค. 57 อบรมครูเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
29 ก.ค. 57 ถึง 30 ก.ค. 57 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสถานศึกษา
29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทย
23 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557 (ม.ต้น)
10 ก.ค. 57 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
08 ก.ค. 57 ประเมินการอ่าน การเขียนและการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ป.1-ป.6
04 ก.ค. 57 ถึง 09 ก.ค. 57 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสถานศึกษา
04 ก.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
04 ก.ค. 57 ประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
04 ก.ค. 57 ถึง 09 ก.ค. 57 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสถานศึกษา
04 ก.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
01 ก.ค. 57 ร่วมสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ ณ สถาบันการพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี
26 มิ.ย. 57 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันรักษ์ภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด
เสื้อสีขาว
16 มิ.ย. 57 รับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาจาก สพป.อุดรธานีเขต 1
13 มิ.ย. 57 ประกวดสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ณ สถาบันการพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี
03 มิ.ย. 57 ถึง 12 มิ.ย. 57 ฝึกซ้อมประกวดเดินสวนสนามลูกเสือสามัญ
30 พ.ค. 57 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
26 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557